Kärkiseurat karkaavat muilta yleisurheilussa

  • Turun Urheiluliitto ”kaupungistuneen Suomen” (1990-2019) vahvin yleisurheiluseura
  • JKU kovin nousija ja vuoden 2019 JKU:n Kalevan malja -joukkue kaikkien aikojen kovin Suomessa
  • Oulun pyrintö ja Viipurin Urheilijat sukeltaneet rajusti huippuvuosistaan

Suomen parhaan yleisurheiluseuran tittelistä, Kalevan maljasta, on kilpailtu yhteensä 108 kertaa (sotavuosina 1941 ja 1944 maljaa ei jaettu). Kaikkien aikojen paras yleisurheiluseura on ollut kiistattomasti Helsingin Kisa-Veikot (HKV), jolla on maljavoittoja peräti 56 kappaletta. Yhteensä voittomaljaa on nostellut 13 eri seuraa, joista kuuden rekisteröity kotikunta löytyy pääkaupunkiseudulta.

Kaikkien aikojen 10 parhaan Kalevan malja -seuran listalta löytyy pääosin samat seurat, jotka ovat tuttuja myös viimeisten vuosien maljakisan kärjestä. Ehkä merkittävimpänä kymppisakista putoajana voidaan pitää Viipurin Urheilijoita, joka keikkuu kaikkien aikojen listalla seitsemällä maljavoitollaan sijalla 4., mutta viimeisestä 10 parhaan joukkoon sijoittumisesta on aikaa jo 10 vuotta. Toisaalta aivan terävimpään kärkeen ovat uusina seuroina nousseet edellisen vuosikymmenen aikana Jyväskylän Kenttäurheilijat (JKU) ja Espoon Tapiot.

Kärkiseurojen suhteellinen osuus Kalevan maljassa kasvanut

Monet eri tekijät ovat vuosikymmenten saatossa vaikuttaneet seurojen menestyseroihin ja menestysvaihteluun. Yksi merkittävä tekijä on ollut ilman muuta ollut kaupungistuminen. Kaupungistumiselle on olemassa erilaisia määritelmiä ja mittareita, mutta erään arvion mukaan kaupungistuneilla alueilla asui 43 % suomalaisista vuonna 1950, 64 % vuonna 1970, 79 % vuonna 1990, 84 % vuonna 2010. Tässä artikkelissa olevaan seurojen voimasuhteiden arviointiin otettiin mukaan ajanjakso 1990-2019, jolloin kaupungistumistahti on ollut maltillisempaa kuin ajanjaksoa edeltävinä vuosikymmeninä.

Kalevan malja -kilpailuun kuuluvia lajeja on tullut jonkin verran lisää vertailuajanjakson aikana ja pisteiden myöntämisperusteissa on tapahtunut pientä muutosta, mutta niiden merkitys kokonaispisteisiin on kuitenkin melko vähäinen.

Kun vertailujakson ensimmäisinä vuosina viisi kärkiseuraa keräsi vuosittain yhteensä vain reilut 1000 pistettä (pienin yhteispistemäärä 1016 p vuonna 1990), niin vertailujakson viimeisimpänä vuotena (2019) viiden huippuseuran yhteenlaskettu pistemäärä oli jo yli 1700 (1763 p), mikä tarkoittaa n. 29 %:a kaikista jaossa olleista pisteistä. Yhteensä viime kaudella pisteille yltäneitä seuroja oli 196, kun kymmenen vuotta aiemmin (2009) Kalevan malja -pisteille ylsi 234 seuraa ja viisi kärkiseuraa keräsi pistepotista tuolloin vain n. 19 %.

Viiden kärkiseuran keräämä yhteispistemäärän muutos vuosina 1990-2019 on kuvattu kuviossa 1. Kuviossa on siis huomioitu jokaisen vuoden viisi eniten Kalevan malja -pisteitä kerännyttä seuraa.

TuUL 1990-2019 paras seura ja JKU kovin nousija

Kun lasketaan yhteen kolmen kuluneen vuosikymmenen kaikki saavutetut pisteet, nousee ajanjakson selkeästi parhaaksi yleisurheiluseuraksi Turun Urheiluliitto (TuUL). Turun keskiarvoistettu vuotuinen pistemäärä tuolla ajanjaksolla oli 327 p. HKV oli vertailujakson yhtä selkeä kakkonen keskiarvolla 272 p. Lahden Ahkera sijoittui ”kilpailun” kolmanneksi pistein 229.

Vuosittaisia vaihteluita on tapahtunut luonnollisesti kaikilla seuroilla. Kun jakaa kolme vuosikymmentä kuuteen viiden vuoden aikajaksoon, saadaan näkyville todellisempia trendejä seurojen pistemäärissä. HKV hallitsi 1990-luvun alkupuolta, minkä jälkeen tasaisin kova suorittaja on ollut TuUL. Yhteensä 12 Kalevan malja -kilpailun voittoa haalinut TuUL oli selkeä ykkönen aikajaksolla 1995-2015. Viimeisimmän viiden vuoden seurantajakson (2015-2019) ykköspaikan vei JKU, jonka ensimmäinen sijoittuminen kolmen parhaan seuran joukkoon tapahtui niinkin myöhään kuin vasta vuonna 2014. Vuosina 2014-2019 JKU on vienyt maljakilpailun peräti viisi kertaa. JKU:n keskiarvopisteet ajanjaksolla 2015-2019 olivat 388 p, mikä on seurantajakson kovin pistemäärä. Kaudella 2019 JKU -joukkueen keräämä pistepotti 474 on kaikkien aikojen kovin yksittäisen seuran vuodessa keräämä pistemäärä.

Tarkastelun kohteena olleen ajanjakson 11 parhaan seuran pistekeskiarvot taulukossa 1. Taulukossa myös samojen seurojen keskiarvoistetut pistemäärät 5 vuoden aikajaksoina.

Kaikki kovat kärkiseurat ovat olleet hyvässä iskussa viime vuosina: mitalipallille on vaadittu yli 300 pisteen tulos. JKU:n ohella ajanjakson aikana uudeksi kärkiseuraksi on noussut Espoon Tapiot. Huippuseuroista puolestaan Oulun Pyrintö ja Viipurin Urheilijat ovat sukeltaneet melko kauaksi huippuvuosiensa tasosta. Oulun Pyrintö keräsi 1990 -luvulla peräti kuutena vuotena yli 300 Kalevan malja -pistettä. Viime vuosien aikana Pyrinnön saalis on ollut enää alle 100 p vuodessa.

 

Jarkko Finni

Valmennuspäällikkö, JKU

 

Ensi viikolla ilmestyvässä JKU:n verkkolehdessä, Kenttäurheilijassa, Jarkko Finni keskittyy arvioimaan JKU:n menestysjoukkueen rakennetta ja mahdollisia menestystekijöitä.