Finlandia Maraton mukaan Kymppitapahtumiin

Suomen Urheiluliiton (SUL) yleisurheiluseurojen suurimmat juoksutapahtumat ovat muodostaneet Kymppitapahtumat-nimisen verkoston. Sen tarkoituksena on taata tapahtumien laatu ja turvallisuus sekä huolehtia siitä, että tapahtumatuotot käytetään yleisurheilutoimintaan. Viime kädessä tästä hyötyvät yleisurheiluseuroissa liikkuvat lapset.

Juoksijan näkökulmasta Kymppitapahtumat ovat laadukkaita ja turvallisia. Ne tarjoavat erinomaisen vaihtoehdon voittoa tavoittelevien tahojen, kuten yritysten, järjestämille tapahtumille. Kymppitapahtumat-verkosto on perustettu juoksijoita varten: tavoitteena on juoksutapahtumien laadun jatkuva parantaminen. Tapahtumien kaikkia osa-alueita arvioidaan, ja jos arvioinnissa löytyy parantamisen varaa, laaditaan kehittämissuunnitelma.

Kaikki Kymppitapahtumien järjestäjät ovat Suomen Urheiluliiton jäsenseuroja. Niillä kaikilla on vuosien – tai jopa kymmenien vuosien – kokemus tapahtumien järjestämisestä. Vuonna 2016 Kymppitapahtumiin kuuluu kuusi suurta juoksutapahtumaa: Espoon Rantamaraton, Forssan Suvi-illan juoksu, Jyväskylän Finlandia Maraton, Turun Paavo Nurmi Marathon, Helsinki City Marathon ja Helsinki City Run. Konkreettisesti verkostossa toimii henkilöitä, jotka vastaavat juoksutapahtumien operativiisesta puolesta.

Tapahtumia järjestämällä seurat hankkivat varoja yhdistystensä eli yleisurheilutoiminnan kehittämiseen. Juoksutapahtumaan osallistuva juoksija onkin näin automaattisesti mukana tekemässä hyvää omassa yhteisössään.

Kymppitapahtumien tarkoituksena on jakaa avoimesti parhaita käytäntöjä, osaamista ja kokemuksia verkostoon kuuluvien seurojen järjestämissä juoksutapahtumissa. Järjestäjien näkökulmasta verkosto toimii apuna osaamisen ja tiedon jakamisessa ja markkinoinnissa.

Verkostoon voivat liittyä Suomen Urheiluliiton jäsenseurat, jotka järjestävät alueensa merkittävimpiä juoksutapahtumia. Kymppitapahtumat-verkosto järjestää jäsenilleen tiedonjako- ja koulutustilaisuuksia, joissa nämä kertovat avoimesti omasta toiminnastaan muille verkoston jäsenille. Näin verkosto auttaa sen jäseniä kehittämään omaa toimintaansa ja suunnittelemaan tapahtumia.

Vuoden 2015 alussa on käynnistetty koulutus, joka perustuu tapahtumien itsearviointiin ja tähtää laadun parantamiseen. Koulutusta jatketaan vuonna 2016 toteuttamalla 3–4 yhteistä tilaisuutta, joissa käsitellään mahdollisia kehittämiskohteita asiakaslähtöisesti eli juoksijoiden näkökulmasta. Kehittämiskohteisiin voivat kuulua muun muassa yleinen turvallisuus, ensiapu, reitti, osallistujapalvelut ja ympäristövastuuasiat.