Tyytyväisyyskyselystä eväitä JKU:n nuorisotoiminnan kehittämiseen

JKU toteutti loka-marraskuussa 2014 Juniorivalmennus- ja Valmennusryhmien tyytyväisyyskyselyn. Kyselystä saatu palaute auttaa Suomen johtavaa yleisurheiluseuraa tunnistamaan vahvuutensa ja kehityskohteensa ja siten kehittämään toimintaansa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 85 henkilöä. Vastaajat olivat pääosin urheilevien lasten ja nuorten vanhempia. Juniorivalmennus- ja Valmennusryhmissä on tällä urheilijoita n. 220, joten vastausprosentti oli kohtuullisen hyvä.

Tyytyväisyys sekä oman ryhmän toimintaan että seuraan kokonaisuutena oli varsin suurta. Kaikkein eniten kiitosta oman ryhmän toiminnassa saivat valmentajat ja ennen kaikkea valmentajien kyky innostaa ja motivoida urheilijoita. Pientä skarppausta toivottiin lajiharjoittelun suhteen. Seuran toiminnassa erittäin positiivista palautetta saivat ns. lisäharjoitukset, kuten lajikoulut ja Rocky-yhteisharjoitukset. Tämän hetken lasten ja nuorten harrastustoiminnan ”kuuma peruna” eli harrastamisen hinta sai osakseen kriittistäkin arviointia, mutta 74 % ilmaisi kuitenkin olevansa vähintäänkin tyytyväinen harrastamisen hintaan suhteessa tarjottuun toimintaan. Mielenkiintoinen ja tärkeä tieto koko lajin kannalta on se, että mukaan yleisurheiluun tullaan ennen kaikkea lajin monipuolisuuden ja harjoitusten laadun takia.

”Kuluneen vuoden aikana olemme käynnistäneet paljon uutta toimintaa ja modifioineet tiettyjä toimintamalleja. Mm. siitä syystä oli otollinen hetki kysyä urheilijoilta ja urheilijoiden vanhemmilta mielipiteitä toiminnasta. Saamamme palaute oli erittäin positiivista. Erityisen iloinen olen valmentajien osaamiseen ja lajikoulutoimintaan liittyvästä myönteisestä palautteesta”, toteaa JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni.

Tyytyväisyyskyselyn yhteenveto

JKU kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita vanhempia ja urheilijoita sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun Sport Business Schoolia, joka toteutti tutkimuksen. JKU suosittelee ko. ammattikorkeakoulun palvelua mielellään niin yleisurheilun muille kärkiseuroille kuin myös muidenkin lajien seuroille.