Jyväskylän Kenttäurheilijoiden avoin vastine Suomen Aikuisurheiluliitto ry:n tiedotteeseen 9.3.2018

Suomen Aikuisurheiluliitto ry (SAUL) antoi Jyväskylän Kenttäurheilijat ry:lle (JKU) varoituksen, jonka yhtenä perusteena on Suomen Urheiluliiton ry:n (SUL) ja SAUL:n välinen sopimus vuodelta 2008. Varoitus koski Jyväskylässä 3.3. järjestettyjä SM-otteluita, joissa kilpaili urheilijoita aina 15-vuotiaista 80-vuotiaisiin. Pyynnöistä huolimatta emme saaneet sopimusta nähtäväksemme ennen kisoja.

Kisat olivat mainio osoitus siitä, että halutessamme koko yleisurheiluperhe voi kisailla samoissa kisoissa. Tämä onkin JKU:n näkökulmasta yksi pääasia prosessin käynnistymiseen. Mastersyleisurheilu on vahvasti kasvamassa ja haluamme tällä osaltamme osoittaa arvostusta heitä kohtaan. Mastersit kuuluvat mukaan yleisurheiluperheeseen. JKU:ssa on niin ollut jo pitkään, mutta kansallisesti tässä asiassa on paljon kehitettävää. Seuraavassa esitämme lyhyesti taustoja mastersyleisurheilun tilanteesta Suomessa viime vuonna ja tänä vuonna.

Viime vuonna perustettiin SUL:n Mastersvaliokunta, johon kuuluivat puheenjohtajana Reijo Häyrinen, jäseninä Vesa Harmaakorpi, Antti Mero, Mika Muukka, Jarmo Mäkelä, Ari Pietarinen, Harri Aalto, Kirsti Siekkinen ja Tapio Lindroos. Kaksi viimeksi mainittua olivat SAUL:n hallituksen edustajia. Kyseinen mastersvaliokunta valmisteli suunnitelman mastersyleisurheilun kehittämiseksi Suomessa painottaen siirtymävuotta 2018 ja toki sitten jatkoa. SAUL:n vuosikokouksessa marraskuussa koko suunnitelmaa ei otettu edes esille Tapio Lindroosin johtaman SAUL:n hallituksen toimesta. Vuosikokous oli voimakkaasti yleisurheilun yhdistymistä vastaan ja halusi äänestyksissä osoittaa, että SAUL jatkaa kuten ennenkin.

SUL nimitti vuoden 2018 alussa uuden Mastersvaliokunnan, johon kuuluvat nyt puheenjohtaja Reijo Häyrinen, jäseninä Vesa Harmaakorpi, Antti Mero, Mika Muukka, Jarmo Mäkelä, Ari Pietarinen, Esa Kaihlajärvi, Harri Aalto ja Jarmo Hakanen. Valiokunta on kokoontunut kaksi kertaa ja suunnittelee jatkotoimia suomalaisen mastersyleisurheilun kehittämiseksi mm. seuraavia asiakokonaisuuksia rakentaen. Pyrimme vastaamaan kysymykseen mitä hyötyä on masterstoiminnasta?

 • Yleisurheiluperhe laajenee, mikä on tärkeää lajien välisessä kilpailussa.
 • Ikäluokat 30-100 v. on suuri ryhmä saada mukaan SUL-toimintaan – sitä kautta saadaan myös näkyvyyttä mastersurheilijoille.
 • Mastersurheilijoille tarjolla olevien kisojen määrä lisääntyy ja he pääsevät osalliseksi myös isompiin kansallisiin kisoihin.
 • SUL-seuroihin pystytään rakentamaan mastersjaostoja ja -ryhmiä, jotka innostavat paikkakunnalla ihmisiä mukaan ja järjestävät valmennusta ja kilpailuja.
 • Suurempi ihmismäärä tuo mukanaan liike-elämän toimijoita ja sitä kautta kumppaneita ja sponsorirahaa seuralle. Siitä hyötyy koko yleisurheiluperhe.
 • Seurojen oma ja seurojen välinen yhteistoiminta mahdollistaa puoli- ja kokopäiväisten toiminnanjohtajien ja valmentajien palkkaamisen.
 • Yleisurheilussa mukana olevat ohjaajat ja valmentajat pärjäävät mainiosti ”muodissa olevien personal trainereiden” kanssa työmarkkinoilla. Vertaisohjaus lisääntyy.
 • Urheilijat maksavat itse pääsääntöisesti kilpailumatkansa ja -kulunsa, kilpailulisenssi 30 euroa ei ole este. Näin kisoista tulee aina virallisia.

Seuraavassa kappaleessa on esimerkki lisenssin merkityksestä kilpailujen järjestäjän näkökulmasta. 

Eräänä SAUL:n tahon perusteluna liittojen erossa olemiseen on ollut se, että SAUL:n hallitus kokee SUL:n vain rahastavan mastersurheilijoilla. Kisajärjestäjän näkökulmasta tämä rahastus tarkoittaa kuitenkin palveluita, joita SAUL ei pysty tarjoamaan. 30 euron lisenssimaksun maksamalla saadaan kaikki mastersurheilijat SUL järjestelmien piiriin. Kilpailujen järjestäjän näkökulmasta se tarkoittaa käytännössä sitä, että:

 • Kilpailukalenteri -sovelluksen kautta saadaan kaikki ilmoittautumiset hoidettua ilman satojen viestien sähköpostirumbaa.
 • Kilpailukalenterin kautta tulevat ilmoittautumiset pystytään myös ilmoittautumishetkellä maksamaan eli maksuviivästyksistä johtuvia ongelmia ei tule ja seuranta on helppoa.
 • Kilpailukalenterin kautta saadaan siirrettyä urheilijoiden tiedot tulospalveluohjelmaan, ilman erillistä yksittäisten urheilijoiden tietojen syöttämistä, jolloin virheiden mahdollisuus pienenee ja toiminta nopeutuu merkittävästi.
 • Tulospalveluohjelmasta tiedot saadaan suoraan Tilastopajaan, ilman tekstitiedostojen erillistä kirjoittamista. Kisoista tulee näin myös virallisia ja niitä tulee helppouden vuoksi varmasti tarjolle enemmän.

SAUL:n jäsenseuroista yli 90 %:a on jo nyt myös SUL:n jäsenseuroja. Pelkästään SAUL:n seuroja on noin 30 ja SUL:n viime vuonna seuraluokittelupisteitä saaneita seuroja oli 359. Tämä osoittaa, mitkä mahdollisuudet jatkossa mastersyleisurheilulla on SUL:n kenttäorganisaation alaisuudessa. Kenttäjärjestelmät mm. toimiva aluejärjestelmä aluepäälliköiden johtamana ovat tuttuja SUL:n vahvuuksia eikä niiden kouluttamiseen tarvita isoja resursseja. Yhdeksi isoksi asiaksi nousee myös kansainvälinen masterstoiminta. Suurin osa jäsenmaista noudattaa linjaa, jossa päälajiliitto (Suomen tapauksessa SUL) on kansainvälisen toiminnan organisoija. Tähän saakka Suomessa siitä on kuitenkin vastannut SAUL. Kansainväliseltä lajiliitolta IAAF:ltä on kuitenkin tullut ehdotus, että myös Suomessa siirryttäisiin tähän vallitsevaan kansainväliseen linjaan. Näin ollen IAAF:n mastersvaliokuntaan on tänä vuonna nimetty Suomesta SUL:n edustaja Antti Pihlakoski, joka on tällä hetkellä sekä IAAF:n että EA:n hallituksissa jäsenenä.

3.4.2018

JKU:n johtokunta