Haetaan: Yleisurheiluvalmentajia, Jyväskylä

Suomalainen yleisurheilu rakentaa uutta yhteistä valmennusjärjestelmää määrätietoisesti. Uuden valmennusjärjestelmän avaintekijä on resurssien ja erityisesti valmennusresurssien keskittäminen niin, että potentiaalisten urheilijoiden ohjautuminen ja ohjaaminen keskuksiin tehostuu. Jyväskylä on yksi viidestä Suomen Urheiluliiton keskuksista. Jyväskylässä yleisurheilun keskeisimpiä toimijoita ovat Suomen johtava yleisurheiluseura JKU, Jyväskylän Urheiluakatemia ja Schildtin urheilulukio.

Vahvistaakseen keskuksen toimintaa SUL, JKU ja urheilulukio hakevat yhteispalkkauksen avulla kolmea yleisurheilun ammattivalmentajaa Jyväskylään. Valmentajien työnantajana tulee toimimaan JKU. Työsuhde alkaa mahdollisesti osa-aikaisena, mutta pyrkimyksenä on joko heti sopimuskauden alussa tai sopimuskauden aikana täydentää työtehtäviä.

Valmentajien pääasiallinen työtehtävä: lukiovalmennusryhmän valmennus, arvio 20 h / viikko

  • Lukiovalmennusryhmän kokonaisvaltaisen (mm. urheilun ja opintojen yhdistäminen) ja yksilöllisen valmentautumisprosessin suunnittelu ja toteutus
  • Valmennusprosessin seuranta, arviointi ja raportointi
  • Aktiivinen osallistuminen itsensä ja oman valmennustoimintansa kehittämiseen sekä muiden Jyväskylässä valmentavien valmentajien valmennustyön tukemiseen ja sparraamiseen
  • Muiden urheilulukion yleisurheilun liikuntavalmennuskursseille osallistuvien urheilijoiden valmennus harjoitus- ja kilpailutapahtumissa sekä yhteydenpito kursseille osallistuvien urheilijoiden henkilökohtaisiin valmentajiin

Lukiovalmennusryhmää voidaan täydentää huippuvaiheessa olevilla urheilijoilla urheiluseurasta riippumatta niin, että ryhmäkoko on toimiva ja tarkoituksenmukainen.

Mahdollisia muita työtehtäviä, liukuvasti 0-20 h / viikko

Pyritään yhdessä suunnitellen ja neuvotellen muodostamaan toimivia ja valmentajan osaamista vastaavia kokopäiväisiä tai lähes kokopäiväisiä ammattivalmentajan työnkuvia, mikäli tämä on mahdollista, tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. Mahdollisen päätoimisuuden sisällöt määritellään erikseen yhdessä tehtäviin valittavien valmentajien kanssa. Esimerkkejä mahdollisista muista työtehtävistä: 

  • JKU:n valmennustoiminta: lasten ja nuorten urheilu, huippu-urheilu tai aikuisurheilu
  • Muut JKU:n työtehtävät, esim. JKU:n järjestämät tapahtumat tai seuratoiminnan organisointi
  • Mahdolliset SUL:n tai urheiluakatemian työtehtävät
  • Muiden lajien valmennustoiminta, esim. fysiikkavalmennus

Ammattivalmentajan koulutus-, kokemus ja osaamistausta

Hakijalta edellytetään kokemusta erityisesti nuorten (16-22 v) yleisurheiluvalmennuksesta sekä kokemusta yleisurheiluvalmentamisesta eri yleisurheilulajeissa, mahdollisesti myös yleisurheilun eri lajiryhmissä. Hakijan ymmärrys urheilijan polun valintavaiheen urheilusta sekä nuorten urheilijoiden ura- ja elämänvaiheen kokonaisuudesta on valinnassa erityisen tärkeässä roolissa. Valinnassa arvioidaan hakijan yhteistyökykyisyyttä, kommunikaatiotaitoja, suunnitelmallisuutta ja oman työn arviointitaitoja, halua itsensä ja oman toimintansa kehittämiseen sekä itseohjautuvuutta.

Lisäksi eduksi hakijalle lasketaan liikunta-alan ammatillinen koulutus ja/tai SUL:n kolmostason valmentajakoulutus, näytöt menestyksekkäästä valmennuksesta tai oma uratausta arvokilpailutasolla. Kokemus urheilulukiovalmennuksesta, seura- tai liittotason valmennusjärjestelmätoiminnasta tai muiden urheilulajien valmentamisesta ovat myös etu, mutta ei vaatimus valituksi tulemiselle.

Vapaamuotoiset työhakemukset palkkatoiveineen ja tarvittavine liitteineen tulee toimittaa 2.6.2019 mennessä sähköpostitse jarkko.finni@jku.fi tai kirjeitse: JKU / Jarkko Finni, Kuntoportti 3, 40700 Jyväskylä (kuoreen merkintä: Valmentajahaku). Työhakemuksessa tulee ilmetä työ-, opiskelu- ja valmennushistorian lisäksi kuvaus omista vahvuuksista ja kehittämiskohteista sekä näkemys itsensä edelleen kehittämisestä yleisurheiluvalmentajana. Hakemuksessa on hyvä tuoda esiin myös käytettävyys ja toiveet työn osa-aikaisuudesta tai täysipäiväisyydestä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan 1.8.-1.10.2019 ja työ on projektiluonteisuuden takia kahden vuoden määräaikainen työsuhde. Mahdolliset tiedustelut valmentajahakuun liittyen puhelimitse arkipäivisin klo 15.30-17.30 (pl. 24.5. ja 27.5.): JKU:n valmennuspäällikkö Jarkko Finni, 040 5362680.