Toimintakäsikirja

Valmennustuki

Vähintään 7 p luokittelutuloksen tehneet ja/tai SM-kilpailuissa menestyneet 19-, 22- tai yleisessä sarjassa kilpailevat urheilijat voivat saada seuralta valmennustukea ja hyödyntää erikseen määriteltäviä Huippu-urheilun tuki- ja asiantuntijapalveluita. Tukipalvelut räätälöidään valmennustukikeskustelussa määritetyllä tavalla yksilöllisesti. Suomen Urheiluliiton kehitystaulukon ikäkohtaisen tuloksen rikkonut urheilija voi lisäksi päästä osaksi JKU:n huippu-urheilutiimiä (Verso-tiimi).

 • Valmennustukea voidaan myöntää urheilijalle, joka kilpailee 19-, 22- tai yleisessä sarjassa ja se on henkilökohtainen
 • Valmennustuki on käytettävissä seuran kanssa yhteisesti sovittuihin valmentautumisesta aiheutuviin kuluihin
 • Valmennustuki on käytettävä tuloksentekoa seuraavan vuoden harjoitus- ja kilpailukauden aikana (lokakuu – syyskuu)
 • Valmennustuen myöntämisen edellytyksenä on, että urheilija on kilpaurheilussaan tavoitteellinen ja motivoitunut sekä hänellä on omaan harjoitteluunsa olemassa uskottava valmentautumissuunnitelma

Valmennustuen määräytymisen periaatteet:

Valmennustuki määräytyy tulostason (tulosperusteinen valmennustuki) ja/tai menestyksen mukaan (menestysperusteinen valmennustuki).

Tulosperusteinen valmennustuki:

 • Määräytyy urheilijaluokittelussa 2023 alkaen käytettävästä pisteytyksestä (1 p – 25 p), ks. taulukko
 • 12-25 pisteen tulostason vaikutus tulosperusteiseen valmennustukeen on kaksivuotinen, 7-9 pisteen tulostasolla yksivuotinen
 • Tulosperusteiseen valmennustukeen oikeuttavan tuloksen voi tehdä myös hallikisoissa niissä hallilajeissa, joissa pisterajat on määritelty (halliradan pituudella ei ole merkitystä)

7 pistettä: 750 €
9 pistettä: 1250 €
12 pistettä: 1850 €
16 pistettä: 2550 €
20 pistettä: 3350 €
25 pistettä: 4250 €

Menestysperusteinen valmennustuki:

 • Menestysperusteista valmennustukea voidaan myöntää urheilijalle, joka tehnyt edellisellä kaudella vähintään viiden pisteen arvoisen tuloksen
 • Menestysperusteisen valmennustuen kerääminen tapahtuu joko yleisestä tai omasta sarjasta
 • Urheilija saa pisteitä menestyksen mukaan, pisteet lasketaan samalla tavalla kuin Kalevan Malja -kilpailussa: yleinen sarja 9-7-6-5-4-3-2-1, nuorten sarjat 7-5-4-3-2-1, SM-viesteissä ja SM-joukkuekisoissa pisteet jaetaan joukkueen jäsenten kesken
 • Menestysperusteista valmennustukea voi kerätä vain yhdestä kesäkauden SM-kilpailusta ja yhdestä lajista
 • Sisäratojen SM-kilpailuista ei voi ansaita menestysperusteista valmennustukea
 • Urheilijan menestysperusteisen valmennustuen määräytyminen:
  • Seura määrittelee menestysperusteiseen valmennustukeen vuosittain käytettävän rahamäärän
  • Urheilijan menestysperusteinen tuki määräytyy jakamalla rahamäärä kaikkien tukiurheilijoiden yhteensä keräämillä menestyspisteillä (= yhden pisteen arvo) ja kertomalla tämä urheilijan henkilökohtaisilla menestyspisteillä
 • Menestysperusteisen valmennustuen vaikutus kokonaisvalmennustukeen on yksivuotinen

Valmennustukisopimus:

 • Tulospohjaista valmennustukea saaneiden valmennustuen käytöstä laaditaan kirjallinen urheilijan ja seuran (ja yleensä henkilökohtaisen valmentajan) välinen sopimus, missä määritellään valmennustuen ehdot ja annetaan tarkat ohjeet tuen käytöstä
 • Valmennustukisopimuksen pituus on 1 vuosi, mutta vähintään 12 pisteen tulostasolla sopimus voi olla myös kaksivuotinen ja seuran kannalta poikkeuksellisen merkittävien urheilijoiden kohdalla jopa kolmivuotinen
 • Kahden ja kolmen vuoden sopimuksissa seura sitoutuu säilyttämään tulospohjaisen valmennustuen samansuuruisena koko sopimuskauden ajan, mutta menestyspohjainen valmennustukiosuus on aina yksivuotinen
 • Pelkästään menestyspohjaista valmennustukea saaneille toimitetaan kirjallisesti valmennustuen ehdot ja ohjeet tuen käytöstä
 • Valmennustukiurheilijoille on sopimuksissa määritetty vaateet seuran toimitsemis- ja kumppanitilaisuuksiin

Valmennustukea nauttiva urheilija sitoutuu seuraaviin asioihin:

 1. Urheilija lupautuu osallistumaan Kalevan Kisoihin ja muihin ikäsarjan ja lajiryhmän kannalta soveltuviin SM-kilpailuihin sekä Jyväskylän GP-kilpailuun. Lisäksi urheilija on tarvittaessa käytettävissä SM-viestijoukkueissa.
 2. Urheilija lupautuu käyttämään seuran kilpailu- ja verryttelyasua SM-kilpailuissa sekä JKU:n järjestämissä kilpailuissa (ml. Jyväskylän GP). Seuran kilpailuasussa Urheilijalla voi olla maksimissaan kolme henkilökohtaisen yhteistyökumppanin mainosta, joista yksi voi olla alaosassa. Kilpailuasun henkilökohtaiset mainokset tulee olla seuran hyväksymiä ja seuran määrittelemässä paikassa. Seuran verryttelyasuun ja tuulipukuun ei mainoksia saa laittaa. Urheilija varaa henkilökohtaisesta (ei Seuran) kilpailuasusta paikan (n. 5×8 cm) Seuran osoittaman yhteistyökumppanin mainokselle.
 3. Urheilija edustaa Seuraa ja sen yhteistyökumppaneita parhaansa mukaan erikseen sovittavissa urheilu- ja edustustilaisuuksissa, sekä pyrkii rakentamaan seurasta ja sen yhteistyökumppaneista positiivista mielikuvaa esimerkiksi omissa sosiaalisen median kanavissaan.

Henkilökohtaisen valmennustukisopimuksessa mahdollisesti tarkennetaan edellä mainittuja ehtoja ja määritellään mahdolliset muut valmennustukeen liittyvät ehdot ja velvoitteet.

Valmennustuen käyttöohjeet:

Myönnettävä valmennustuki käytetään seuran hyväksymiin, urheilijan valmentautumista parhaalla mahdollisella tavalla auttaviin kuluihin. Pääpaino valmennustuen käytössä on päivittäisvalmennuksen toteuttamisessa Jyväskylässä. Valmennustukea maksetaan vain, mikäli urheilija harjoittelee täysipainoisesti kohti seuraavaa kautta. Mikäli urheilija ei kauden aikana harjoittele ja kilpaile parastaan yrittäen, on seuralla oikeus olla maksamatta sopimuksessa luvattua valmennustukisummaa.

Valmennustuen ensisijaisia käyttökohteita ovat:

 • Valmentajalle suoritettavat korvaukset, esim. valmennusryhmien toimintamaksut
 • Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto, kuten urheilijan perusterveystarkastukset, verikokeet, hieronta ja fysioterapia
 • Urheiluolosuhdekulut, esim. Urheiluakatemian harjoitusranneke
 • Fyysisen kunnon testauksesta aiheutuvat kulut

Mikäli tukea jää jäljelle em. kulujen jälkeen, niin hyväksyttäviä kulueriä ovat myös:

 • Valmennusleirityksestä aiheutuvat kulut
 • Omassa lajissa tarvittavat urheiluvälineet ja -varusteet
 • Kilpailumatkoista aiheutuvat kulut

Henkilökohtaisen valmennustukisopimuksen liitteeksi laaditaan myös valmennustuen käyttösuunnitelma.

Erityisohjeita valmennustuen käyttöön liittyen:

 • Tuki tulee käyttää ja laskuttaa myönnetyn toimintakauden aikana (syyskuun loppuun mennessä)
 • Seura suosittelee, että minimissään 20% urheilijan valmennustuesta ohjataan henkilökohtaisen valmentajan kulukorvauksiin tai palkkakuluihin
 • 25 % valmennustuesta maksetaan sopimusvuoden syyskuussa
 • Valmennustuki maksetaan kulu- tai kilometrikorvauslomaketta ja sen liitteenä olevia kulutositteita vastaan (www.jku.fi/materiaalipankki/ ) tai suoralaskutuksena seuran erikseen sopimilta palveluntuottajilta (tämä sovittava aina erikseen)
 • Kulu- ja kilometrikorvauslomakkeet liitteineen toimitetaan seuran valmennuspäällikölle
 • Urheilija voi käyttää valmennustukeaan myös sellaisiin asiantuntijapalveluihin (esim. testaus, lihashuolto, urheilupsykologia tms.), mitkä seura ja palveluntarjoaja ovat sopineet urheilijoiden käyttöön. Tällöin palveluntarjoaja voi laskuttaa urheilijan saamista palveluista suoraan seuraa. Urheilijan tulee kuitenkin varmistaa ennen palvelunlaskutusta, että tässä sopimuksessa sovittu valmennustukisumma ei ylity.
 • Valmennustuesta maksettava kilometrikorvaus määräytyy seuran matkustusohjesäännön mukaan, päivärahoja ei valmennustuesta voi nostaa
 • Seura voi heikon taloudellisen tilanteen johdosta pidättää valmennustukimaksuista 25 %

________________________________________________________________________________

Toimintakäsikirja

Urheilijan polku
Valmentajan polku
Kilpailujen korvausperusteet
Arviointi, kehittäminen ja palkitseminen
Vastuullisuusohjelma

________________________________________________________________________________

Pääyhteistyökumppanit

Kariteam
Valmet
Verso