Toimintakäsikirja

Verso-tiimi

JKU:n Verso-tiimi on tarkoitettu tehostamaan kansainvälisellä huipulla urheilevien sekä huipulle edellytyksiä omaavien ja sinne tavoitteellisesti pyrkivien nuorten urheilijoiden valmennusprosesseja ja toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on, että JKU:n urheilijoita urheilee jatkossa yhä enemmän kansainvälisellä tasolla, vähintään EM-kilpailutasolla.

Valintakriteerit:

Verso-tiimin urheilijat seuraavalle kaudelle päätetään kesän kilpailukauden jälkeen.

Yleinen sarja: SUL:n määrittelemän Team Finland- tai maajoukkueryhmän tulos (huomioidaan kaksi edellistä kilpailukautta ja myös viestijuoksut)

19- ja 22 sarjat: Vähintään SUL:n määrittelemän kehitystaulukon tulos omassa ikäluokassaan omassa päälajissaan ja lisäksi seuran arvio urheilijan kehityspolusta / edellytyksistä kansainvälisen tason yleisurheilijaksi.

Verso-tiimin tuki:

Verso-tiimin urheilijan ja valmentajan tuki määritellään yksilöllisesti ja tarveperusteisesti seuran tiimille määrittelemän kokonaisbudjetin sallimissa rajoissa. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon urheilijan ja valmentajan toiminnallinen ja taloudellinen kokonaisuus. Verso-tiimin urheilijalla on käytössään sekä seuran valmennustuki että tiimin tuki, mistä muodostuu urheilijan ja valmentajan saama seuran kokonaistuki. Esimerkiksi SUL ja Urheiluakatemia tukevat samoilla kriteereillä urheilijoita, mikä on otettava huomioon kokonaisuutta arvioitaessa.

Verso-tiimin tukemisessa pyritään pitkäjänteisyyteen. Lähtökohtaisesti tiimissä ollaan minimissään kaksi vuotta. Edellytyksenä on, että urheilijan tavoitteellisuus ja edellytykset kansainväliseen huippu-urheiluun säilyvät korkeina. Tukea kohdistetaan sekä urheilijan harjoittelusta ja kilpailemisesta aiheutuviin kuluihin että valmentajan valmennuksesta aiheutuviin kuluihin. Tuen tarkoitus on mahdollistaa urheilijan ja valmentajan tarpeista lähtevä laadukas valmentautumisprosessin toimintaympäristö, valmentajan työskentelyedellytykset ja osaamisen kehittäminen sekä laadukkaat ja hyvin saatavilla olevat päivittäisharjoittelun tukipalvelut. Erityisenä kohteena Verso-tiimissä on tukea ja mahdollistaa kansainvälistä kilpailu- ja harjoitustoimintaa.

________________________________________________________________________________

Toimintakäsikirja

Urheilijan polku
Valmentajan polku
Kilpailujen korvausperusteet
Arviointi, kehittäminen ja palkitseminen
Vastuullisuusohjelma

________________________________________________________________________________

Pääyhteistyökumppanit

Kariteam
Valmet
Verso