JKU matka 2030-kyselyn yhteenveto

Arvoisat JKU:laiset,

marras- joulukuussa toteutimme kyselyn, jossa kysyimme seuraväen mielipiteitä JKU-matka 2030:n tavoitteista ja niiden saavutettavuudesta. Vastauksia tuli kaikkiaan 72 – kiitos kaikille osallistuneille!

Ohessa yhteenvetoa kyselyn ”numeraalisesta” osuudesta. Näiden lisäksi saimme avointa palautetta ja kommentteja. Johtokunta on perehtynyt näihin ja huomioimme ne jatkotoimissa.

Kohta 1. Näin arvioitiin JKU:n matkaa kohti tavoitteita ja unelmia seuraavien kriteerien kautta:

  • 1=vaatimaton
  • 2=kohtalainen
  • 3=OK
  • 4=lupaava
  • 5=erinomainen

 

 

Kohta 2. Mitkä ovat tärkeimmät keinot tavoitteiden saavuttamiseksi (suluissa vastausten määrä ko kohtaan):

Podium – paikat olivat siis:

  1. Olosuhteiden kehittäminen, sekä ulkotilojen että ympärivuotisten tilojen
  2. Urheilijapolun ja ammattimaisen valmennuksen laadun kehittäminen
  3. Positiivisen laji-mielikuvan, seuran imagon ja brändin tukeminen

Kaikki ehdotetut toimenpiteet saivat kannatusta eli nämä kaikki kaipaavat huomiota jatkotoimissa.