JKU 80 v gaalassa palkitut

Palkitut:

Vuoden urheilija: Nooralotta Neziri

Vuoden miesurheilija: Elmo Lakka

Vuoden huippuvalmentaja: Petteri Jouste

Vuoden seuravalmentaja: Ari Nummela

Vuoden nuorisovalmentaja: Soile Konttinen

Vuoden urheilukouluohjaajat: Nea Huvila, Reeta Kotamäki

Vuoden toimitsijat: Toivo Vainio, Pentti Manninen, Reija Koistinen, Rauno Kokkonen

Vuoden naisaikuisurheilija: Pirjo Karetie

Vuoden miesaikuisurheilija: Harri Leivonen

Aikuisurheilijoiden kunniamaininnat arvokisamenestyksestä: Terhi Kokkonen, Leena Tenhu, Kirsi Spoof-Tuomi, Annika Savolainen, Merja Pulkkinen, Johanna Herlevi-Saarukka

Taitomerkkikilpailu 9-13 v. + diplomit

T9: Enni Mustaparta (14p), Riina-Lotta Nalkki (11p), Pihla Hyyppä (10p)
Diplomit: Venla Salminen, Elli Kärkkäinen, Jenny Björkberg

P9: Onni Erkkilä (20p), Erkka-Voitto Heinonen (16p), Joonatan Kulmala (10p)

T10: Iitu Riekkinen (25p), Essi Suni (19p), Olivia Puranen (19p)
Diplomit: Sofia Sauvala, Iina Kellokoski, Sofia Räihä

P10: Eemil Saari (13p), Joel Myllyntaus (11p), Vilho Hietala (11p)
Diplomi: Verne Torikka

T11: Nea Koppeli (21p), Melina Vertala (12p), Pinja Heino (11p)

P11: Hannes Bottas (20p), Kalle Tossavainen (16p), Lauri Lakanen (15p), Konsta Salminen (15p)
Diplomit: Tommi Sivill, Vilho Ketonen, Max Laurinmaa, Paavo Heinisuo, Valtteri Paksuniemi, Olli Mäkäläinen, Konsta Vuorela, Juuso Tapanila

T12: Pirkko Järvikylä (36p), Eevi Ylitalo (18p), Pihla Tiihonen (14p), Christine Kuusisto (14p)
Diplomit: Aljona Karamzina, Malva Teerijoki, Hilma Kunttu

P12: Oliver Koskinen (22p), Antto-Ville Heinonen (18p), Veeti Pakkanen (7p)

T13: Iida Pajunen (28p), Saga Koppeli (23p), Emmi Mäkäläinen (19p)
Diplomit: Hilma Kinnunen, Vilja Liimatainen, Noora Salmi, Jenna Tuomaala, Emmiina Hiltunen

P13: Lassi Nalkki (44p), Luukas Kyrönlahti (26p), Lassi Salmi (7p)
Diplomi: Luukas Kontro

ELMO-palkinto: Lassi Nalkki

Vuoden parhaat 14-15 v. + diplomit

T14: Alisa Seilonen (Titta Kemppainen)
Diplomit: Minea Vertala, Jenni Kiminkinen, Elli Huovinen, Mimosa Teerijoki, Nelli Pajula, Kiia Paavola, Nanna Leivonen, Emilia Immonen

P14: Joonas Lapinkero (Jesse Jokinen)
Diplomit: Atte Leppänen, Pyry Lahtinen, Miska Saartoala, Aapo Viherlehto

T15: Venla Saari (Ari Nummela)
Diplomit: Heidi Salminen, Netta Leppänen, Gea Zitting, Iiris Helander, Emma Rainio, Johanna Nieminen, Riikka Savolainen, Fiinu Puustinen, Petra Koskinen, Varpu-Sofia Heinonen

P15: Leevi-Kalle Heikkilä (Jesse Jokinen)
Diplomi: Juho Koivisto

Vuoden parhaat 16-22 v.

N16: Alisa Virtanen (Kari Virtanen)
M16: Dani Lirkki (Antti jr. Mero)
N17: Lotta Mäkinen (Ari Nummela)
M17: Eemil Helander (Ari Nummela)
N19: Ada Koistinen (Jarkko Finni)
M19: Jesse Väyrynen (Antti jr. Mero)
N22: Janette Niemi (Rami Virlander)
M22: Ilari Manninen (Antti jr. Mero)

Olavi Mannisen -muistopalkinto: Vuoden läpimurto Eemil Helander

Erityismaininnat: Kaapo Kangas ja Naisten Eurooppacup –joukkue

JKU:n hopeinen ansiolevyke:

Reetta Aaltonen
Valtteri Ahtamo
Sonja Alasalmi
Tiina Föhr
Oona-Mari Hakulinen
Anni Halko
Vilho Happonen
Sonja Hartio
Lauri Hassi
Eemil Helander
Viljami Hietaharju
Mikko Ikäheimonen
Otto Kaario
Kaapo Kangas
Teemu Keronen
Otto Kilpi
Jaana Kiminkinen
Elisa Kirvesniemi
Riitta Kiviranta
Ada Koistinen
Rauno Kokkonen
Salli Kokkinen
Roope Koskinen
Matti Kärkkäinen
Risto Lahti
Arno Laitinen
Miika Lehtinen
Harri Leivonen
Nea Lilja
Dani Lirkki
Vilma Mainio
Ilari Manninen
Rasmus Maukonen
Kari Mastokangas
Petra Mäenpää
Roosa Mähönen
Lotta Mäkinen
Mika Mäkinen
Paula Mäkinen
Juho Nieminen
Oona Nieminen
Katri Niemistö
Jasmin Nyyssönen
Keijo Oranen
Arttu Peltola
Juuso Peltola
Juuso Rainio
Siiri Rainio
Otto Raja-aho
Heta Rasinkangas
Tuomas Rouvali
Aaron Savolainen
Daniel Savolainen
Juho Seppänen
Milla Siekkinen
Juuso Sillanpää
Arto Sirviö
Miska Sundberg
Jenna Suominen
Julius Toivola
Sini Toivola
Juha Tolvanen
Elina Torro
Pietari Valoranta
Maria Valtanen
Jouni Vatanen
Konsta Vilkman
Alisa Virtanen
Jesse Väyrynen
Juha Yrjänä

JKU:n kultainen ansiolevyke:

Markku Aho
Antti Haapakoski
Pekka Halonen
Jaakko Hanhinen
Johanna Herlevi-Saarukka
Isto Hiltunen
Pekka Huuskonen
Maija-Liisa Hyppönen
Heini Ikonen
Jari Ikäheimo
Kauko Isomäki
Jesse Jokinen
Joonas Jokivartio
Katja Järvelä
Oona Puttonen
Mauri Kangaskesti
Heta Kettunen
Jarno Kinnunen
Mikko Kinnunen
Helena Knuuttila
Emma Koistinen
Reija Koistinen
Mikko Koli
Soile Konttinen
Heli Korhonen
Marja Korva
Kalle Kulmala
Raimo Kuoppa-aho
Taneli Kuusrainen
Mari Kyrönlahti
Veijo Lajunen
Heikki Leppänen
Juhani Lindholm
Tero Linja
Emilija Manninen
Pauli Manninen
Pentti Manninen
Anette Mehtälä
Antero Monni
Juho Mustamäki
Sara Mutikainen
Olli-Pekka Mykkänen
Tessa Myllymäki
Paula Mäkelä
Tanja Niemi
Perttu Noponen
Matti Paalanen
Harri Paananen
Mikko Pajunen
Tuomo Peltola
Kari Pitkäjärvi
Riikka Pitkäjärvi
Tuula Poutanen
Pirkko Povelainen
Juha Puttonen
Merja Pulkkinen
Maija Rantala
Vesa Rantanen
Antti Rauhala
Pirjo Ritvanen
Johanna Salmela
Silja Salmijärvi
Annika Salosyrjä
Marja Salosyrjä
Arto Sampo
Annika Savolainen
Erkki Savolainen
Kirsi Spoof-Tuomi
Jarmo Tolvanen
Riku Valleala

JKU:n hopeinen ansiomerkki:

Aila Ahonen
Ida Aidanpää-Immonen
Jarkko Finni
Seppo Haavisto
Jussi Huuskonen
Vesa Häggblom
Sami Itani
Jukka Järvenpää
Ville Jääskeläinen
Juho Kaihlajärvi
Jussi Kaihlajärvi
Erkki Kaihlanen
Helvi Kaihlanen
Annu Huisman
Markku Kautto
Erja Koskela
Viljo Kupsa
Raimo Laitinen
Jani Lakanen
Elmo Lakka
Hanna-Maari Latvala
Minna Laukka
Tuomo Lehtinen
Johanna Leivonen
Tuija Lepistö
Henri Manninen
Keijo Maukonen
Mikko Mensala
Anna-Helena Mero
Antti Mero jr
Pekka Monni
Petteri Monni
Emmi Mäkinen
Raimo Nerg
Nooralotta Neziri
Eeva Niemelä
Jaakko Nieminen
Sari Nissinen
Ari Nummela
Harri Penttinen
Anssi Puttonen
Juhani Puttonen
Marja-Leena Puttonen
Risto Ritvanen
Reija Schulman
Juuli-Anna Tauren
Heli Toivola
Kaisa Wallinheimo
Aki Viitanen
Antti Ylönen

JKU:n kultainen ansiomerkki:

Hanna Fredrikson
Jouni Haatainen
Heikki Herva
Juha Isolehto
Petteri Jouste
Mauri Jääskeläinen
Kari Kallio
Pirjo Karetie
Tapani Keränen
Terhi Kokkonen
Jarmo Kouko
Sanna-Kaisa Kuronen
Mauri Leppänen
Antti Leskinen
Pirjo Liukkonen
Jukka Mononen
Leena Monthan-Leppänen
Leena Murtamo-Järvinen
Jarmo Myllymäki
Alpo Pirttinen
Tero Ridanpää
Olli Ristaniemi
Kirsti Siekkinen
Miika Takala
Teemu Tapper
Jarkko Toivola
Osku Torro
Pasi Valoranta
Anu Vatanen
Miska Viiri

Erityismaininnat: Ahti Vielma, Pauli Huuskonen, Mirja Pakkanen

OKM:n kunniamerkit:

Ansiomitali

Jari Enberg
Sami Itani
Erja Koskela
Raimo Laitinen
Antti Leskinen
Pekka Monni
Antero Monni
Jukka Mononen
Harri Paananen
Annika Savolainen
Kirsti Siekkinen
Miika Takala
Aki Viitanen

Ansiomitali kullattuna

Jarkko Finni
Kari Kallio
Markku Koistinen
Leena Monthan-Leppänen
Marja-Leena Pitkäjärvi
Olli Ristaniemi
Risto Ritvanen
Jarkko Toivola

Ansioristi

Vesa Häggblom
Kari Ihalainen
Pertti Koivunen
Antero Liukkonen
Ari Nummela
Alpo Pirttinen

Ansioristi kullattuna

Anita Korhonen

Uudet kunniajäsenet: Martti Olli, Jarkko Toivola, Pasi Valoranta

Uudet seuralegendat

1. Jalmari Hakala
2. Mauno Mäkinen
3. Esa Kaihlajärvi
4. Markku Koistinen
5. Jari Enberg
6. Marja-Leena Pitkäjärvi
7. Alpo Pirttinen
8. Anita Korhonen
9. Sebastian Siukonen

Uudet masterslegendat

1. Irma Virtanen
2. Anu Vatanen
3. Inkeri Lehtonen
4. Reino Tikkanen
5. Terhi Kokkonen
6. Pirjo Karetie
7. Kirsti Siekkinen
8. Johanna Leivonen

Uudet valmentajalegendat

4. Antti Mero
5. Juha Mykkänen
6. Tapani Keränen
7. Miska Viiri
9. Mika Hormalainen
10. Hanna Fredrikson
12. Antero Liukkonen
13. Antti Leskinen
14. Jarkko Finni

Uudet urheilijalegendat

16. Sami Itani
17. Petteri Monni
18. Hanna-Maari Latvala
19. Minna Laukka
20. Miika Takala
21. Emmi Mäkinen
22. Ida Aidanpää-Immonen
23. Henri Manninen
24. Elmo Lakka
25. Jaakko Nieminen
26. Nooralotta Neziri