Toimintakäsikirja

JKU:n järjestämät kilpailut

JKU:n tavoitteena on järjestää korkeatasoisia, hyvin toimivia ja laadukkaita kilpailutapahtumia, jotka palvelevat sekä omaa jäsenistöä että kansallista ja kansainvälistä ulottuvuutta. Kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen on seuran sääntöjen ja tarkoitusperien mukaista perustoimintaa, jolla tavoitellaan myös myönteistä julkisuuskuvaa ja taloudellisia edellytyksiä. Talvella kilpailut järjestetään Hipposhallissa ja kesällä pääosin Harjun stadionilla.

JKU:n HALLIKILPAILUT

Hallikilpailuja järjestetään joka vuosi ainakin neljä kertaa. Kahdet nuorisokisat ja kahdet vanhemmille urheilijoille, joissa on myös nuorten lisälajeja. Lisäksi haetaan ja tavoitellaan erilaisia arvokisoja ja muita vastaavia kisoja tai tapahtumia elävöittämään tarjontaa. Aikuisyleisurheilijoille pyritään saamaan ko. kilpailuihin lajeja ja/tai järjestämään omia kilpailuja.

Talven peruskilpailut:

Tammikuu: Avoimet. Juniorihallit
Tammi-helmikuu: Hipposhallit I ja II
Helmikuu: Junior Indoor Meeting (JIM) ja/tai SM-kisoja

JKU:n KESÄN KILPAILUT

Kesän kilpailuista vuosittain pyritään järjestämään kahdet – kolmet ”perus” yu-kilpailut kuten Harju Cupit, joita täydentävät heittokisat Viitaniemessä ja mahdolliset nuorten seurakisat. GP-kisa on tarkoitus järjestää jatkossa yhä laadukkaammin. Hippo-kesäkisat järjestetään vuosittain yhdessä K-S Osuuspankin kanssa. Finlandia Marathonia pyritään viemään eteenpäin yhdessä Keski-Suomen Liikunnan kanssa laatua valvoen ja tapahtumaa monipuolistaen. Erilaisia arvokilpailuja tai vastaavia haetaan myös kesän kilpailujen ”kruunuksi”.

Runko kesän peruskilpailuille:

Toukokuu: Harju Cup I, viestikarnevaalit
Kesäkuu: Hippo kesäkisat, joku extra kisa?, KeSy:n kisa?
Kesäkuu: Harju Cup II
Kesäkuu: GP Jyväskylä
Elokuu: Joku Kesy:n kisa?
Elokuu: Harju Cup III
Syyskuu: Finlandia Marathon
Syyskuu: Koululaismestaruuskisat

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYT

Suunnitellaan ja kartoitetaan vuosittaiset kilpailutapahtumat sekä mahdollisuudet hakea arvokilpailuja (WA/EA, WMA/EMA, SUL/SAUL) eri tahojen osalta.

Kilpailuiden toiminnallisen vastuun kantavat kilpailupäällikkö sekä kilpailun johtaja(t) yhdessä lajijohtajien ja tarvittavien tuomareiden/toimihenkilöiden kanssa. Kilpailuiden suunnittelukokouksia tapahtumiin järjestetään tarpeen mukaan. Suurimman työstämisen muodostavat mahdolliset arvokilpailut, GP-kisat ja Finlandia Marathon. Koulutukseen ohjaamisen ja uusien sääntöjen tiedottamisen päävastuun hoitaa kilpailupäällikkö. Lajiryhmätoiminnot ja lajien johtamisen kilpailujen aikana hoitavat lajeihin nimetyt lajijohtajat. Kilpailujen johtajan vetovastuuta pyritään vuorottelemaan ja samoin pyritään menettelemään myös lajiryhmien osalta. Muiden erityisosaamisalueiden (EDM- mittaus, maalikamera, välinepalautusauto, tulospalvelun ohjelmistot yms.) vastuullisina henkilöinä toimivat ne, joilla osa-alueiden osalta on niihin paras perehtyneisyys ja/ tai osaaminen sekä halukkuus. Suurempia tapahtumia varten perustetaan erillinen järjestelytoimikunta, joka kantaa toiminnallisen vastuun tapahtumasta.

TUOMARIKOULUTUS

Vuosittain osallistutaan valtakunnalliseen tuomarikoulutukseen kutsujen perusteella ja tasojen neljä sekä viisi – koulutuksiin pyritään saamaan sopivia henkilöitä kouluttautumaan.  Piirin tuomarikoulutustilaisuuksista osallistutaan tasoille yksi- kolme sekä kuuluttajien, lähettäjien ja kävelytuomareiden koulutuksiin mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi muihin Suomen Urheiluliiton, K-S Yleisurheilun ja K-S Liikunnan koulutuksiin osallistutaan myös kutsujen perusteella.

TOIMITSIJOIDEN HANKINTA

Seuran historian, erilaisten tapahtumien ja muiden toimien seurauksena hankituista toimitsijoista pyritään pitämään kiinni. Tapahtumista pyritään tekemään mielekkäitä, palkitsevia ja myös elämyksiä antavia. Kuormittamisen henkilöä kohden tulisi olla kohtuullista. Toimitsijailtoja pidetään keväisin ja syksyisin ja yhteisiä matkoja tai muuta hauskanpitoa pyritään järjestämään vuosittain. Toimintaa kehitetään toimitsijoiden yhteistoiminnalla ja JKU-klubin merkeissä. Uusia toimitsijoita pyritään saamaan lasten vanhemmista tai muista sidosryhmistä sekä erilaisin kampanjoin myös täysin seuran ulkopuolelta. Lähtökohtana on, että kilpailupäällikkö ja kilpailunjohtaja vastaavat kokonaisuudesta yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Lajijohtajien toivotaan kasaavan omat ryhmänsä oma-aloitteisesti. Suuremmissa kilpailuissa tarvittavien lisäresurssien kasaamisesta kantaa huolta myös perustettava järjestelytoimikunta. Pidemmissä SM-tason kilpailuissa tms. toimitsijoille järjestetään JKU:n puolesta ruoka. SUL:n nimeämille tuomareille tai Jyväskylän ulkopuolelta muuten hankituille maksetaan lisäksi km-korvauksena 0,25€/km. Yli 10h kisoissa pyritään lounaan/päivällisen lisäksi järjestämään toinenkin ruokailumahdollisuus. Km-korvaukset voidaan maksaa myös pienemmissä kisoissa Jyväskylän ulkopuolelta tuleville toimitsijoille etukäteen sovittaessa.

JKU-KLUBI

JKU-klubi on kaikkien seuratoimijoiden yhteisö, joka pyrkii nostamaan talkootyön arvoa ja palkitsemaan siihen osallistuvia. Klubi pyrkii järjestämään tilaisuuksia ja matkoja, joissa pidetään hauskaa, verkostoidutaan ja voidaan samalla myös ideoida seuran toimintaa. Klubiin pääsevät kaikki halukkaat toimijat ilmoittautumalla klubi-isäntä Jarkko Toivolalle, joka tiedottaa klubin toiminnoista mm. whatsapp-viesteillä.

________________________________________________________________________________

Toimintakäsikirja

Urheilijan polku
Valmentajan polku
Kilpailujen korvausperusteet
Arviointi, kehittäminen ja palkitseminen
Vastuullisuusohjelma

________________________________________________________________________________

Pääyhteistyökumppanit

Kariteam
Valmet
Verso