Toimintakäsikirja

Arviointi, kehittäminen ja palkitseminen

ARVIOINTIJÄRJESTELMÄT JA MITTARIT

Seuran valmennus- ja ohjaustoiminnan tilaa arvioidaan seuraavilla mittareilla:

 • Liikuntaleikkikoululaisten määrä
 • Urheilukoululaisten määrä
 • Nuorisovalmennus- ja Valmennusryhmäläisten määrä
 • Seuracup menestys
 • Nuorisotoimintakilpailun pisteet
 • Yleisurheilulisenssien määrä
 • Seuraliigapisteet
 • Kalevan Malja -pisteet
 • Arvokisaurheilijoiden määrä (nuorten ja yleinen sarja erikseen)
 • Huippu-urheilupolulla olevien nuorten määrä (SUL ANMJ-rajat)

Seuran kilpailullista toimintaa arvioidaan seuraavilla mittareilla:

 • Kilpailujen ja tapahtumien määrä
 • Kilpailujen- ja tapahtumien osallistujamäärä
 • Arvokilpailujen määrä
 • Suurimpien kilpailujen tuomariraportit
 • Kilpailujen saamat pisteet
 • Tuomarikortillisten toimitsijoiden määrä

Taloudellisen tilan mittari on luonnollisesti tilinpäätös, joka käsitellään toimintakertomuksen yhteydessä. Seuran tilaa ja jäsenistön mielipiteitä seurataan myös säännöllisen väliajoin tehtävillä kyselyillä ja muulla saadulla palautteella. Näkyminen mediassa on myös useimmiten onnistuneen tekemisen merkki.

 

KEHITTÄMISTYÖ

Johtokunnan ja henkilökunnan velvollisuus on seurata aikaansa ja jäsenistön mielipiteitä ja viedä seuraa eteenpäin asetettujen tavoitteiden suunnassa. JKU:n johto pyrkii osallistumaan SUL:n järjestämiin johtamis- yms. koulutuksiin säännöllisesti. Myös muiden sidosryhmien tai asiatuntijatahojen ammattitaitoa pyritään käyttämään hyväksi. Eri tilaisuuksien yhteydessä pyritään aikaa antamaan myös kehityskeskusteluille. Toimintasuunnitelman laadintaan käytetty aika on kehittämistyön ydintoimintaa ja siihen pyritään panostamaan. Luottamushenkilöiden, henkilökunnan ja talkooväen työympäristön virikkeellisyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Osaavat ja motivoituneet ihmiset ovat seuratyökin kulmakiviä, joten rekrytointi ja motivointi ovat avaintekijöitä kehitettäessä seuraa uusiin haasteisiin.

 

PALKITSEMINEN

JKU-Gaala järjestetään syksyisin urheilukauden päätyttyä. Gaalassa palkitaan seuraavat menestyjät:

 • 9-13 v: taitomerkkikilpailun kolme parasta / ikäluokka / sukupuoli ja A-luokkalaisille Diplomit
 • ELMO- palkinto: taitomerkkikilpailussa eniten pisteitä kerännyt 9-13 -vuotias tyttö tai poika
 • paras tyttö ja poika 14, 15, 16, 17, 19 ja 22 -vuotiaiden sarjoista
 • Vuoden urheilija               
 • Vuoden nais- tai miesurheilija (riippuen vuoden urheilija valinnasta)
 • Vuoden naisaikuisurheilija
 • Vuoden miesaikuisurheilija
 • Vuoden aikuisurheilun vertaisohjaaja
 • Vuoden aikuisurheilun valmentaja
 • Vuoden valmentaja: valintakriteerit liitteessä 3
 • Vuoden seuravalmentaja: valintakriteerit liitteessä 3
 • Vuoden nuorisovalmentaja: valintakriteerit liitteessä 3
 • Vuoden urheilukouluohjaaja(t): valintakriteerit liitteessä 3               
 • Vuoden toimitsija(t)                               
 • Mahdolliset erityismaininnat
 • Mahdollinen Sisu-palkinto tai Sisu-palkinnot

Johtokunta pidättää oikeuden muuttaa tai lisätä palkintoluokkia vuosittain. Erityisansioista voidaan lisäksi palkita johtokunnan kokouksessa tai vuosikokouksessa ja tarvittaessa myös muun tapahtuman ja tilaisuuden yhteydessä.

Valmentajille, ohjaajille ja toimitsijoille järjestetään vuosittain 1-2 rentoa yhteistä illanviettoa tai tapahtumaa, jotka toimivat myös hengenkohotus- ja palkitsemistilaisuuksina.

Toimitsijoille järjestetään myös aika ajoin yhteisiä matkoja, joiden kustannuksiin myös seura osallistuu. Suurten kisojen järjestelytoimikuntien viimeinen kokous tapahtuman jälkeen pyritään viettämään rennoissa merkeissä. Johtokunnan vuoden päättää yhteinen jouluruokailu.

Ansiomerkit ja -levykkeet:

 1. Hopeinen ansiolevyke
 2. Kultainen ansiolevyke
 3. Hopeinen ansiomerkki
 4. Kultainen ansiomerkki
 5. JKU: n standaari
 6. Legenda (urheilija, valmentaja, aikuisurheilija, seuratekijä)

Seuralle on laadittu ansiomerkkisäännöt (liite 2), joiden pohjalta jaetaan vähintään kymmenen vuoden välein pidettävissä juhlissa ansiomerkkejä menneiden vuosien aikana ansioituneille seuran toimijoille.

________________________________________________________________________________

Toimintakäsikirja

Urheilijan polku
Valmentajan polku
Kilpailujen korvausperusteet
Arviointi, kehittäminen ja palkitseminen
Vastuullisuusohjelma

________________________________________________________________________________

Pääyhteistyökumppanit

Kariteam
Valmet
Verso